לבנה קורדובה: תחנות לניטור אוויר מתחבורה בישראל

כותב הפרסום: 
לבנה קורודבה-ביז'ונר
שנה: 
2021
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
המשרד להגנת הסביבה