בקשה לחשב הכללי לאשר תקציבים לפרוייקטים ברשויות ערביות באשכול השרון

שנה: 
2020
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
פורום תחבורה של הרשויות הערביות באשכול השרון
הפרסום: 

נכתב ע"י רכזי פורום תחבורה של הרשויות הערביות באשכול השרון:
אמל ענאש, מתכננת אסטרטגית, מועצה מקומית ג'לג'וליה
יהונתן נאה, מתכנן אסטרטגי, עיריית אל -טירה
דניאל הראל, מנהל פרויקטים, מועצה מקומית כפר ברא
ממדוח סרסור, מנהל אגף תשתיות וכבישים מחלקת הנדסה, עיריית כפר קאסם
ח'דר ענאבסה, מנהל יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים, עיריית קלנסווה
נעם קלייטמן, ע. מנכ"ל ומובילת תחום תחבורה, אשכול השרון