רבעון לסטטיסטיקה של תחבורה - מס' 1, 2014

כותב הפרסום: 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
שנה: 
2014