מכרז להפעלת שירותי תחבורה ציבורית - אשכול אשדוד יבנה תל אביב, 2012

שנה: 
2012
קטגוריית פרסום: 
תגיות: 
הגוף המפרסם: 
משרד התחבורה
הפרסום: 

מכרז אשדוד יבנה תל אביב 2012