חזון

חזון תחבורה היום ומחר הוא פיתוחן של מערכות תחבורה בישראל שיהיו מושתתות על עקרונות תחבורה בת קיימא. החזון כולל העקרונות הבאים:

  • פיתוח מערכת תחבורה המאפשרת לכל האנשים ומגזרי החברה נגישות מיטבית למרכזי הפעילות, כך שיוכלו לקיים קשרים חברתיים ותרבותיים ותוך מתן אפשרות טובה ושוויונית לקיום פעילות כלכלית וצריכת שירותים.
  • אימוץ עקרונות תכנון שמושי קרקע המצמצם את צורכי הניידות וכמות הנסועה: חיזוק הערים ושמירה על השטחים הפתוחים.
  • פיתוח מערכת תחבורה הבנויה ומתפקדת בצורה הממזערת את השפעותיה השליליות על האוכלוסייה והסביבה הטבעית.
  • אימוץ העיקרון של אי סובלנות (intolerance) מוחלטת לתאונות דרכים ולמחיר שהן גובות מהחברה.
  • שמירה על עקרונות של צדק חברתי.
  • יצירת איזון רצוי בין: פיתוח אורבני, צורכי הנגישות, הגנה על הסביבה, הגיון כלכלי, צדק חברתי.

מסמך החזון והיעדים של תחבורה היום ומחר