גלריית סרטונים

חן פרנקל -יום עיון אוטובוסים חשמליים 21.7.21

יום עיון אוטובוסים חשמליים 21.7.21

חן פרנקל- מנהל אגף תכנון מערכתי תחבורה ציבורית, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית. שם ההרצאה: תפקידה של הרשות המקומית במעבר לאוטובוסים חשמליים

אלון סיגלר - יום עיון אוטובוסים חשמליים 21.7.21

יום עיון אוטובוסים חשמליים 21.7.21

אלון סיגלר- היחיה לתכנון ארוך טווח באגף התנועה, עיריית תל אביב יפו. שם ההרצאה: לוקחים אחריות- פעילות עירונית לקידום תשתיות לאוטובוסים חשמליים

ניסים בעבור - יום עיון אוטובוסים חשמליים 21.7.21

יום עיון אוטובוסים חשמליים 21.7.21

ניסים בעבור, מנהל החטיבה הטכנית של אגד, שם ההרצאה: תשתיות עירוניות לאוטובוסים חשמליים

דוד אוחנה - יום עיון אוטובוסים חשמליים 21.7.21

יום עיון אוטובוסים חשמליים 21.7.21

דוד אוחנה, מנכ"ל חברת גולדן סוכנויות אוטובוסים ישראלים, שם ההרצאה: תחבורה עירונית חשמלית - תחזית מול מציאות

אמיר זלצברגר - יום עיון אוטובוסים חשמליים 21.7.21

יום עיון אוטובוסים חשמליים 21.7.21

אמיר זלצברגר, מנהל אגף תחבורה, המשרד להגנת הסביבה. שם ההרצאה: תכנית לאומית לאוטובוסים חשמליים

גל קיסר - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

מפגש 5  29.7.202 - מבט אל העיר: דוגמא למקורות מידע ומימון לקידום פרויקטים של תחבורה בת קיימא
גל קיסר - סגן מנהל אגף תקציבים וכלכלה ומנהל מחלקת תקציב הפיתוח, עריית תל אביב יפו - שם ההרצאה: מגוון מקורות ואמצעי מימון לפרויקטים עירוניים

זיו דשא - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

מפגש 5  29.7.202 - מבט אל העיר: דוגמא למקורות מידע ומימון לקידום פרויקטים של תחבורה בת קיימא
זיו דשא - ראש המועצה זיכרון יעקב - שם ההרצאה: מעורבות ראש עיר לגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא

ליטל שלף - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

מפגש 5  29.7.202 - מבט אל העיר: דוגמא למקורות מידע ומימון לקידום פרויקטים של תחבורה בת קיימא

ליטל שלף - אדריכלית העיר נתניה - שם ההרצאה: שימוש במידע לצורכי תכנון עירוני ותחבורתי מנקודת מבט של אדריכלית עיר

יותם אביזוהר - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

מפגש 4  22.7.2021 - אופן רתימת המגזר הפרטי לפרויקטים של תחבורה בת קיימא: אופן השותפות עם המגזר הפרטי  לשדרוג תשתיות וקידום תחבורה שיתופית
יותם אביזוהר - מנכ"ל "ישראל בשביל אופניים" - שם ההרצאה: גיוס משאבים לתשתיות שבילי אופניים

גלעד ישראלי - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

מפגש 4  22.7.2021 אופן רתימת המגזר הפרטי לפרויקטים של תחבורה בת קיימא: אופן השותפות עם המגזר הפרטי  לשדרוג תשתיות וקידום תחבורה שיתופית

גלעד ישראלי - מנכ"ל webus - שם ההרצאה: נסיעות משותפות בייזום של המגזר הפרטי

 

גלי טאוב - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

מפגש 4  22.7.2021 - אופן רתימת המגזר הפרטי לפרויקטים של תחבורה בת קיימא: אופן השותפות עם המגזר הפרטי  לשדרוג תשתיות וקידום תחבורה שיתופית

גלי טאוב - מנכ"לית CAR2GO - שם ההרצאה: רתימת המגזר הפרטי לפרויקטים של תחבורה שיתופית

זהר צפון - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

מפגש 3  15.7.2021 - גורמים ממשלתיים וסמי ממשלתיים לתקצוב פרויקטים של תחבורה בת קיימא: פרויקטים לקידום במסגרת נוהל שותפים לדרך, תחומי אחרייות של נתיבי איילון ואופן רתימתם

זהר צפון - מנהל מחלקת התכנון מרחב דרום, קרן קיימת לישראל - מעיר ליער: תכנית אב לשבילי אופניים של קק"ל

עמודים