גלריית סרטונים

טלי ארקושין - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות מקומיות 

מפגש 1  1.7.2021 - בסיסי מידע תחבורתיים ממשלתים לצורכי הרשויות המקומיות: התאמת נתוני מערכת חצב, סקרי הלמ"ס ונתוני אגף תכנון ומדידה לצורכי הרשות המקומית.  שם ההרצאה: מידע חדש בנושא תחבורה באתר הלמ"ס

טלי ארקושין - מנהלת אגף תכנון ומדידה הרשות הארצית לתחבורה ציבורית - שם ההרצאה: מטרות ויעדים של הרשות הארצית לתחבורה הציבורית לצורכי תכנון ברמה מוניציפלית/ איתור מידע לצורכי תכנון

אורית ילון שוקרון- קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות מקומיות 

מפגש 1  1.7.2021 - בסיסי מידע תחבורתיים ממשלתים לצורכי הרשויות המקומיות: התאמת נתוני מערכת חצב, סקרי הלמ"ס ונתוני אגף תכנון ומדידה לצורכי הרשות המקומית.  שם ההרצאה: מידע חדש בנושא תחבורה באתר הלמ"ס

אורית איילון-שוקרון - ראש תחום תחבורה ותקשורת וסגנית מנהלת אגף בכיר תשתית כלכלה בהלמ"ס - שם ההרצאה: מידע חדש בנושא תחבורה באתר הלמ"ס
 

עופר גולד - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות מקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות מקומיות 

 

מפגש 1  1.7.2021 - בסיסי מידע תחבורתיים ממשלתים לצורכי הרשויות המקומיות: התאמת נתוני מערכת חצב, סקרי הלמ"ס ונתוני אגף תכנון ומדידה לצורכי הרשות המקומית. 

עופר גולד - מנהל מערכת GIS משרד התחבורה - שם ההרצאה: מערכת חצב מידע תחבורתי לצורכי תכנון ברמה המקומית

פרופ"ח קרל מרטנס - יום עיון תחבורה רכה ועירוניות טקטית 14.7.21

 יום עיון תחבורה רכה ועירוניות טקטית 14.7.21
פרופ"ח קרל מרטנס - צדק תחבורתי

אייל סנטו - יום עיון תחבורה רכה ועירוניות טקטית 14.7.21

יום עיון תחבורה רכה ועירוניות טקטית 14.7.21
אייל סנטו - עירוניות טקטית ככלי התערבות במרחב: מאפיינים, מקרי בוחן בארץ ובעולם

ניר קפלן - יום עיון תחבורה רכה ועירוניות טקטית 14.7.21

יום עיון תחבורה רכה ועירוניות טקטית 14.7.21
ניר קפלן - דפוסי הליכה במטרופולין תל אביב: ממצאים אמפיריים והשלכות תכנוניות עבור טווחי זמן הליכה

טלי לוי - יום עיון תחבורה רכה ועירוניות טקטית 14.7.21

יום עיון תחבורה רכה ועירוניות טקטית 14.7.21
טלי לוי - תכנית אב לשבילי אופניים וקישוריות בין אמצעי ניידות

יואב לרמן - יום עיון תחבורה רכה ועירוניות טקטית 14.7.21

יום עיון תחבורה רכה ועירוניות טקטית
יואב לרמן - תכניות עירוניות לניידות

מיטל להבי - יום עיון תחבורה רכה ועירוניות טקטית 14.7.21

יום עיון תחבורה רכה ועירוניות טקטית 14.7.21
מיטל להבי - תכנית אסטרטגית לאופניים בתל אביב יפו

אריה ונגר- יום עיון עיר אוויר נקי 7.7.21

יום עיון עיר אוויר נקי 7.7.2021
אריה ונגר- זיהום אויר מתחבורה: חשיבות, מאפיינים במרחב העירוני והשפעה על בריאות הציבור

דמיטרי טרטקובסקי- יום עיון עיר אוויר נקי 7.7.21

יום עיון עיר אוויר נקי 7.7.2021
דמיטרי טרטקובסקי- ירידת זיהום אוויר כתוצאה מהפעלת אזור אוויר נקי בחיפה

תומר שנהר- יום עיון עיר אוויר נקי 7.7.21

יום עיון עיר אוויר נקי 7.7.2021
תומר שנהר- תכנית עיר אוויר נקי בירושלים

עמודים