גלריית סרטונים

יותם אביזוהר - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

מפגש 4  22.7.2021 - אופן רתימת המגזר הפרטי לפרויקטים של תחבורה בת קיימא: אופן השותפות עם המגזר הפרטי  לשדרוג תשתיות וקידום תחבורה שיתופית
יותם אביזוהר - מנכ"ל "ישראל בשביל אופניים" - שם ההרצאה: גיוס משאבים לתשתיות שבילי אופניים

גלעד ישראלי - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

מפגש 4  22.7.2021 אופן רתימת המגזר הפרטי לפרויקטים של תחבורה בת קיימא: אופן השותפות עם המגזר הפרטי  לשדרוג תשתיות וקידום תחבורה שיתופית

גלעד ישראלי - מנכ"ל webus - שם ההרצאה: נסיעות משותפות בייזום של המגזר הפרטי

 

גלי טאוב - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

מפגש 4  22.7.2021 - אופן רתימת המגזר הפרטי לפרויקטים של תחבורה בת קיימא: אופן השותפות עם המגזר הפרטי  לשדרוג תשתיות וקידום תחבורה שיתופית

גלי טאוב - מנכ"לית CAR2GO - שם ההרצאה: רתימת המגזר הפרטי לפרויקטים של תחבורה שיתופית

זהר צפון - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

מפגש 3  15.7.2021 - גורמים ממשלתיים וסמי ממשלתיים לתקצוב פרויקטים של תחבורה בת קיימא: פרויקטים לקידום במסגרת נוהל שותפים לדרך, תחומי אחרייות של נתיבי איילון ואופן רתימתם

זהר צפון - מנהל מחלקת התכנון מרחב דרום, קרן קיימת לישראל - מעיר ליער: תכנית אב לשבילי אופניים של קק"ל

טופז פלד - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

מפגש 3  15.7.2021 - גורמים ממשלתיים וסמי ממשלתיים לתקצוב פרויקטים של תחבורה בת קיימא: פרויקטים לקידום במסגרת נוהל שותפים לדרך, תחומי אחרייות של נתיבי איילון ואופן רתימתם

טופז פלד - מנהלת יחידת הנדסה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, שם ההרצאה: מנקודה לנקודה ניידות בטוחה, מקורות מידע תומכים

גיל קרומר - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

מפגש 3  15.7.2021 - גורמים ממשלתיים וסמי ממשלתיים לתקצוב פרויקטים של תחבורה בת קיימא: פרויקטים לקידום במסגרת נוהל שותפים לדרך, תחומי אחרייות של נתיבי איילון ואופן רתימתם

גיל קרומר - ראש אגף רשויות מקומיות במשרד התחבורה - שם ההרצאה: שותפים לדרך- כיצד מגייסים מימון ממשרד התחבורה לפרויקטים של תחבורה בת קיימא

אסף כהנא - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

מפגש 3  15.7.2021 - גורמים ממשלתיים וסמי ממשלתיים לתקצוב פרויקטים של תחבורה בת קיימא: פרויקטים לקידום במסגרת נוהל שותפים לדרך, תחומי אחרייות של נתיבי איילון ואופן רתימתם

אסף כהנא - ראש אגף תחבורה ציבורית בחברת נתיבי איילון - שם ההרצאה: תקצוב וקידום מתקני תחבורה ציבורית

עמית וינר -קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

 קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

מפגש 3  15.7.2021 - גורמים ממשלתיים וסמי ממשלתיים לתקצוב פרויקטים של תחבורה בת קיימא: פרויקטים לקידום במסגרת נוהל שותפים לדרך, תחומי אחרייות של נתיבי איילון ואופן רתימתם

עמית וינר - חברת נתיבי איילון - שם ההרצאה: השקעה ממשלתית בתשתיות לאוטובוסים חשמליים

לבנה קורדובה - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

מפגש 2  8.7.2021 - רמות השימוש והאיכות של התחבורה הציבורית ברשות המקומית: רמת נגישות תחנות הרכבת לתחבורה בת קיימא, תדירות ופריסת קווי האוטובוסים ברשות, רמת זיהום אוויר מתחבורה

לבנה קורדובה - מנהלת מערך הניטור במשרד להגנת הסביבה - שם ההרצאה: ניטור זיהום אוויר מתחבורה בישראל

נחמן שלף - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

מפגש 2  8.7.2021 - רמות השימוש והאיכות של התחבורה הציבורית ברשות המקומית: רמת נגישות תחנות הרכבת לתחבורה בת קיימא, תדירות ופריסת קווי האוטובוסים ברשות, רמת זיהום אוויר מתחבורה

נחמן שלף - מומחה לניתוח מערכות תחבורה - שם ההרצאה: "מנתח תחבורה לישראל": כלי לניהול רמת שירות של התחבורה הציבורית ברמה מוניציפלית

אביב שטרן - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

מפגש 2  8.7.2021 - רמות השימוש והאיכות של התחבורה הציבורית ברשות המקומית: רמת נגישות תחנות הרכבת לתחבורה בת קיימא, תדירות ופריסת קווי האוטובוסים ברשות, רמת זיהום אוויר מתחבורה

אביב שטרן - דוקטורנטית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב - שם ההרצאה: מיפוי נגישות לתחנות הרכבת

חיים אבירם - קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

מפגש 2  8.7.2021 - רמות השימוש והאיכות של התחבורה הציבורית ברשות המקומית: רמת נגישות תחנות הרכבת לתחבורה בת קיימא, תדירות ופריסת קווי האוטובוסים ברשות, רמת זיהום אוויר מתחבורה

פרופ' חיים אבירם - י"ור תחבורה היום ומחר- שם ההרצאה: תחבורה בת קיימא כמנוף לעיר משגשגת 

עמודים