גלריית סרטונים

ד"ר ליעד אורתר - לקחים מחשבות וכיווני פעולה בעקבות ועידת האקלים בגלזגו

כנס צדק סביבתי בתחבורה, מכללת כנרת 28.11.21
ד"ר ליעד אורתר - לקחים מחשבות וכיווני פעולה בעקבות ועידת האקלים בגלזגו

פרופ' קרל מרטנס - צדק תחבורתי כבסיס לשוויון הזדמנויות

כנס צדק סביבתי בתחבורה, מכללת כנרת 28.11.21
פרופ' קרל מרטנס - צדק תחבורתי כבסיס לשוויון הזדמנויות

תמר קינן - צדק סביבתי רב גילאי בתחבורה

כנס צדק סביבתי בתחבורה, מכללת כנרת 28.11.21
תמר קינן - צדק סביבתי רב גילאי בתחבורה

פרופ' ואפא אליאס - תחבורה ונשים ערביות

כנס צדק סביבתי בתחבורה, מכללת כנרת 28.11.21
פרופ' ואפא אליאס - תחבורה ונשים ערביות

כנס תחבורה מגדר וקיימות חלק ב

כנס תחבורה מגדר וקיימות חלק ב'
11.11.21

כנס תחבורה מגדר וקיימות חלק א

כנס תחבורה מגדר וקיימות חלק א
11.11.21

כנס יום תחבורה ציבורית 2021: טקס נהג מצטיין

כנס יום תחבורה ציבורית 2021
טקס נהג מצטיין

 

כנס יום תחבורה ציבורית 2021: מר דניאל מלצר, אגף התקציבים, משרד האוצר

כנס יום תחבורה ציבורית 2021
מר דניאל מלצר, אגף התקציבים, משרד האוצר
תקציב המדינה

כנס יום תחבורה ציבורית 2021: מר רועי אלבז, מנכ״ל חברת פנגו

כנס יום תחבורה ציבורית 2021
מר רועי אלבז, מנכ״ל חברת פנגו
תחבורה היברידית- שילוב של תחבורה ציבורית, רכב פרטי ונסיעות שיתופיות

כנס יום תחבורה ציבורית 2021: מיטל להבי, סגנית ראש העיר תל אביב יפו, ממונה על תחום התחבורה

כנס יום תחבורה ציבורית 2021
מיטל להבי, סגנית ראש העיר תל אביב יפו, ממונה על תחום התחבורה
תפקיד הרשויות המקומיות בקידום תחבורה ציבורית

 

כנס יום תחבורה ציבורית 2021: גב׳ ירדן גבאי, מנהלת תחום מחקר, תחבורה היום ומחר

כנס יום תחבורה ציבורית 2021
גב׳ ירדן גבאי, מנהלת תחום מחקר, תחבורה היום ומחר
מצב התחבורה בהיבט המגדרי במטרופולין תל אביב

 

כנס יום תחבורה ציבורית 2021: מר יעקב נתניהו, ראש הראשות הארצית לתחבורה ציבורית

כנס יום תחבורה ציבורית 2021
מר יעקב נתניהו, ראש הראשות הארצית לתחבורה ציבורית
היעדים של הרשות הארצית לתחבורה ציבורית לשנה הקרובה

עמודים