גלריית סרטונים

כנס יום תחבורה ציבורית 2022: אופיר כהן- מנהל הרשות לתחבורה תנועה וחנייה בעיריית תל אביב יפו

כנס יום תחבורה ציבורית 2022
אופיר כהן- מנהל הרשות לתחבורה תנועה וחנייה בעיריית תל אביב יפו
דברים לזכרה של חני כספי כהן ז"ל

כנס יום תחבורה ציבורית 2022: פתיחת הכנס וח"כ אלון טל - סיעת המחנה הממלכתי

כנס יום תחבורה ציבורית 2022
פתיחת כנס תחבורה 2022 וח"כ אלון טל - סיעת המחנה הממלכתי

ד"ר ניר יעקבי - מפגש "סוגיות בניהול תחבורה עירונית" 28.7.22

משבר האקלים כבר כאן!
סדרת מפגשי למידה: מה עושים בתחום התחבורה?
מפגש רביעי - סוגיות בניהול תחבורה עירונית 28.7.22
ד"ר ניר יעקבי - נמכללה האקדמית רמת גן
שם ההרצאה: מחקר כלכלי בנושא אגרות גודש אופטימליות

ד"ר יניב ריינגוורץ - מפגש "סוגיות בניהול תחבורה עירונית" 28.7.22

משבר האקלים כבר כאן!
סדרת מפגשי למידה: מה עושים בתחום התחבורה?
מפגש רביעי - סוגיות בניהול תחבורה עירונית 28.7.22
ד"ר יניב ריינגוורץ - מרצה בכיר במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת חיפה
שם ההרצאה: כלכלה תחבורה ומה שביניהם 

גל עמדי - מפגש "סוגיות בניהול תחבורה עירונית" 28.7.22

משבר האקלים כבר כאן!
סדרת מפגשי למידה: מה עושים בתחום התחבורה?
מפגש רביעי - סוגיות בניהול תחבורה עירונית 28.7.22
גל עמדי - חוקר בבנק ישראל
שם ההרצאה: השפעת מחירי תחבורה ציבורית על מחירי שכירות ומה אפשר ללמוד ממנה 

ד"ר ליאור גליק - מפגש "סוגיות בניהול תחבורה עירונית" 28.7.22

משבר האקלים כבר כאן!
סדרת מפגשי למידה: מה עושים בתחום התחבורה?
מפגש רביעי - סוגיות בניהול תחבורה עירונית 28.7.22
ד"ר ליאור גליק - יועץ למשרד התחבורה
שם ההרצאה: ניהול חניה - הפוטנציאל בתיקון 129 לפקודת התחבורה

דן שטרן - מפגש "כיצד נערכים ברמה המקומית להפחתת פליטות" 7.7.22

משבר האקלים כבר כאן!
סדרת מפגשי למידה: מה עושים בתחום התחבורה?
מפגש ראשון - כיצד נערכים ברמה המקומית להפחתת פליטות 7.7.22
דן שטרן - מנהל תחום אינטגרציה, אגף המאיץ, משרד התחבורה
שם ההרצאה: פרוייקט המאיץ של משרד התחבורה 

פרופ' הלל בר-גרא - מפגש "סוגיות בניהול תחבורה עירונית" 28.7.22

משבר האקלים כבר כאן!
סדרת מפגשי למידה: מה עושים בתחום התחבורה?
מפגש רביעי - סוגיות בניהול תחבורה עירונית 28.7.22
פרופ' הלל בר-גרא - ראש המחלקה להנדסה תעשייה וניהול, אוניברסיטת בן גוריוןבנגב
שם ההרצאה: מחירי דרך כאמצעי לטיפול ממוקד בגודש 

חן נימני-פרבר - מפגש "כיצד נערכים ברמה המקומית להפחתת פליטות" 7.7.22

משבר האקלים כבר כאן!
סדרת מפגשי למידה: מה עושים בתחום התחבו רה?
מפגש ראשון - כיצד נערכים ברמה המקומית להפחתת פליטות 7.7.22
חן נימני-פרבר - מנהלת תחום פיתוח עסקי והשבחת נכסים, חברת נתיבי איילון
שם ההרצאה: מתקנים סולאריים בשטחים כלואים ומתקני  תחבורה (תמ"א למתקנים פוטו וולטאיים) 

אנדי איז'ק - מפגש "סוגיות בניהול תחבורה עירונית" 28.7.22

משבר האקלים כבר כאן!
סדרת מפגשי למידה: מה עושים בתחום התחבורה?
מפגש רביעי - סוגיות בניהול תחבורה עירונית 28.7.22
אנדי איז'ק - מתכננת בכירה באגף לתכנון אסטרטגי, מינהל הנדסה, עיריית תל אביב-יפו
שם ההרצאה: קידום תוכנית אסטרטגית לבטיחות בדרכים חזון אפס 

רותם ישי - מפגש "כיצד נערכים ברמה המקומית להפחתת פליטות" 7.7.22

משבר האקלים כבר כאן!
סדרת מפגשי למידה: מה עושים בתחום התחבורה?
מפגש ראשון - כיצד נערכים ברמה המקומית להפחתת פליטות 7.7.22
רותם ישי - מהנדסת תחבורה, אגף תחבורה, המשרד להגנת הסביבה
שם ההרצאה: קולות קוראים לרשויות המקומיות: אזור אוויר נקי והגעה ירוקה לעבודה 

עו"ד תומר שנהר - מפגש "כיצד נערכים ברמה המקומית להפחתת פליטות" 7.7.22

משבר האקלים כבר כאן!
סדרת מפגשי למידה: מה עושים בתחום התחבורה?
מפגש ראשון - כיצד נערכים ברמה המקומית להפחתת פליטות 7.7.22
עו"ד תומר שנהר- מנהל פרוייקט "אוויר נקי" בעיריית ירושלים 
שם ההרצאה: הפחתת פליטות בצמ"ה ירושלים

עמודים