גלריית סרטונים

עמיחי לוי - פעילות משרד התחבורה לנתאמת התחבורה הציבורית לאירועי אוקטובר 2023

כנס תחבורה ציבורית בעת חירום
23.11.2023
עמיחי לוי
, מנהל אגף רישוי ותפעול, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית - פעילות משרד התחבורה לנתאמת התחבורה הציבורית לאירועי אוקטובר 2023

פרופ' קרל מרטנס - דברי פתיחה

כנס תחבורה ציבורית בעת חירום
23.11.2023

פרופ' קרל מרטנס, יו"ר תחברוה היום ומחר - דברי פתיחה

משה כהנא - תשלומים לתחבורה ציבורית, שירותים טכנולוגיים למוסדות

מפגש למידה: טכנולוגיה וחדשנות בשירות תחבורה בת קיימא 27.7.23
משה כהנא, מנהל פיתוח עסקי חברת פיסנטרה -
תשלומים לתחבורה ציבורית, שירותים טכנולוגיים למוסדות

עפר סיני - רב פס, "הסיבוס של התחבורה הציבורית"

מפגש למידה: טכנולוגיה וחדשנות בשירות תחבורה בת קיימא 27.7.2023
עפר סיני, מנכ"ל חברת הופאון - רב פס,
"הסיבוס של התחבורה הציבורית", עידוד עובדים למעבר לתחבורה ציבורית

 

מיתר צדוק - הדגמת מערכת אופמיזציה

מפגש למידה: טכנולוגיה וחדשנות בשירות תחבורה בת קיימא 27.7.2023
מיתר צדוק, ראש צוות הצלחת לקוח בישראל, חברת אופטיבס -
הדגמת מערכת אופמיזציה

מיתר צדוק - אתגרי היום ומחר ואיך אנחנו מנסים לפתור אותם

מפגש למידה: טכנולוגיה וחדשנות בשירות תחבורה בת קיימא 27.7.2023
מיתר צדוק, ראש צוות הצלחת לקוח בישראל, חברת אופטיבס -
אתגרי היום ומחר ואיך אנחנו מנסים לפתור אותם

נחמן שלף - מדידת צדק תחבורתי

מפגש למידה: טכנולוגיה וחדשנות בשירות תחבורה בת קיימא 27.7.2023
נחמן שלף, מומחה לניתוח נתוני תחבורה - מדידת צדק תחבורתי

ישראל שמש - מרכז ניהול תנועה מטרופוליני דן

מפגש למידה: תחבורה כחלק מחזון עירוני 10.8.2023
ישראל שמש,
ראש אגף ניהול ובקרת תנועה, חברת נתיבי איילון - מרכז ניהול תנועה מטרופוליני דן

סיוון הנדל - ברצלונה כמודל לחיקוי

מפגש למידה: תחבורה כחלק מחזון עירוני 10.8.2023
סיוון הנדל, ברשאי נתיבי מידע בתחבורה - ברצלונה כמודל לחיקוי

לאורה הופמן שפטלר - השינוי כבר כאן: תחבורה והתניידות בתל אביב יפו

מפגש למידה : תחבורה כחלק מחזון עירוני 10.8.2023
אדר' לאורה הופמן שפטלר
, מנהלת תחום בכירה בראשות לתחבורה וחניה, עיריית תל אביב יפו
השינוי כבר כאן- תחבורה והתניידות בתל אביב יפו

דוד קמחי - תכנית פיתוח של פתח תקווה בשנים הקרובות

מפגש למידה: תחבורה כחלק מחזון עירוני 10.8.2023
דוד קמחי,
הממונה על התחבורה הציבורית בעיריית פתח תקווה - תכנית פיתוח של פתח תקווה בשנים הקרובות

ד"ר יואב לרמן - הליכתיות בישראל מספר סוגיות מפתח

מפגש לימודי: הליכתיות - עיר למרחקים קצרים 3.8.2023
ד"ר יואב לרמן - הליכתיות בישראל מספר סוגיות מפתח

עמודים