גלריית סרטונים

יום תחבורה ציבורית 2015 - גב' תמר קינן
יום תחבורה ציבורית 2015 - דברי פתיחה
יום תחבורה ציבורית 2015 - תוכנית עירונית לתחבורה ציבורית, מיטל להבי
סמינר מהנדסי ערים 2015 - מרכז בקרת תנועה
סמינר מהנדסי ערים 2015 - דיון בהנחיית מר אמיתי הר לב, חברת מודוס
סמינר מהנדסי ערים 2015 - ביצוע פרויקט BRT ברחובות והרפורמה בתחבורה ציבורית מר רחמים מלול ראש עיריית רחובות ויו"ר ועדת תחבורה, המרכז לשלטון מקומי
סמינר מהנדסי ערים 2015 - משתמשי התחבורה הציבורית כלקוחות של הרשויות המקומיות ומפעילי התח"צ מר רונן רגב כביר, מנכ"ל 'אמון הציבור'
סמינר מהנדסי ערים 2015 - תו איכות השירות בתחבורה הציבורית, הצגת נקודות לדיון גב' תמר קינן, מנהלת 'תחבורה היום ומחר'
סמינר מהנדסי ערים 2015 - שיתוף פעולה בין הרשות המקומית למפעיל התחבורה הציבורית מר פנחס גרשון, מהנדס תנועה, אגד
סמינר מהנדסי ערים 2015 - מערכות BRT לשיפור רמת השירות - מה תפקיד הרשות המקומית בפרויקט? מר רונן כהן , מנהל מחלקת תכנון תח"צ , נת"ע
סמינר מהנדסי ערים 2015 - מה יכולה הרשות המקומית לעשות לשיפור תחבורה ציבורית? ד"ר רוברט אסחאק, מתכנן תחבורה
סמינר מהנדסי ערים 2015- דברי פתיחה

עמודים