פורום ארגוני תחבורה

ארגון תחבורה היום ומחר מוביל פורום זה של ארגונים החוברים לראשונה על מנת להעלות את מעמד משתמשי התחבורה הציבורית בסדר העדיפויות של ממשלת ישראל, ולהביא לתחבורה ציבורית שתהווה מענה לכלל האוכלוסייה וחלופה ראויה לרכב הפרטי. החברים בפורום כוללים ארגוני סביבה וחברה, ארגונים לקידום זכויות של בעלי מוגבלויות וארגונים מהמגזר החרדי. מטרת הפרויקט ליצור חזית סינרגטית לקידום תחבורה בת קיימא, שתהיה פעילה ומעודכנת כל העת, על מנת למצות את פוטנציאל ההשפעה הטמון בכל אחד מהארגונים, ויחד להוביל שינוי משמעותי.

 

ניכר כי התגבשה התשתית המקצועית, הרעיונית והמנטאלית בקרב ארגוני הסביבה העוסקים בתחבורה לפעול יחד. החיבור לארגונים מחוץ לתנועה הסביבתית בעלי אינטרסים משיקים לשיפור התחבורה הציבורית הוכיח גם הוא נכונות והניב הזדמנויות לשיתוף פעולה אמיתי. במסגרת פעילות הפורום אנו מעלים את רמת הידע והקשרים המקצועיים בתחום התחבורה הקיימים בארגונים; מעמיקים את הדיאלוג שנוצר לראשונה בין הארגונים ליצירת מכנה משותף רחב, רמת תאום גבוהה ושימוש הדדי בהתמחויות וביכולות של ארגונים אחרים; מפתחים, מתכננים ומבצעים פעילות משותפת מול מקבלי ההחלטות, מפעילי התחבורה הציבורית, והציבור הרחב.

 

בין הישגי הפורום ניתן למנות את העברת חוק מוקד המידע בתחבורה הציבורית (תיקון 98 לפקודת התעבורה), את פרסום דוחות הבקרה על התחבורה הציבורית (דוחות ריבה) שפורסמו לאחר מאבק משפטי ארוך, ואת הקמת השדולה לקידום תחבורה בת קיימא בכנסת

 

החזון המשותף

אנו ארגוני חברה אזרחית העוסקים בקידום תחבורה בת קיימא, פועלים בשיתוף פעולה על מנת שתתקיים במדינת ישראל מערכת תחבורה המאפשרת לכל האנשים ומגזרי החברה נגישות מיטבית ושוויונית לקיום פעילות כלכלית וצריכת שירותים, וכן קשרים חברתיים ותרבותיים.
כל זאת יתקיים על ידי:

• שיפור השירות בתחבורה הציבורית, ועידוד הליכה ברגל ותחבורת אופניים
• יצירת עדיפות לתחבורה הציבורית ולתחבורת האופניים על פני הרכב הפרטי
• שיפור תשתיות ותכנון עירוני מוטה תחבורה ציבורית, הליכה ברגל ותחבורת אופניים
• הגברת הבטיחות בדרכים עם דגש על הולכי הרגל ורוכבי האופניים
• הקצאת משאבים ייעודיים לחיזוק אוכלוסיות מוחלשות
• יצירת קישוריות בין אמצעי התחבורה השונים
 

שותפים: