מיסוי ונתונים נבחרים על ענף הרכב לשנת 2009

שנה: 
2010
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
רשות המסים
הפרסום: 

בכל שנה מפרסמת רשות המסים סקירה על ענף הרכב ובה נתונים כמותיים, היקפי גביית המסים ועוד. הדו"ח מציג נתונים לגבי מגמות שונות ברכישת כלי רכב בישראל בשנת 2009, לאחר יישום הרפורמה בשווי למס (שחישובו נעשה לינארי) ורפורמת המיסוי הירוק (הנחה במיסוי לרכבים בעלי ציון ירוק גבוה יותר - מזהמים פחות).