פרסומים

שם כותב הפרסום שנה נושא הגוף המפרסם הורד פרסום
סקר הליכה ברגל לביה"ס להורים 2007 הליכה ברגל תחבורה היום ומחר PDF icon walk2school_parents_survey.pdf
פרויקט הליכה לבית ספר - היבטים סביבתיים ובריאותיים - קובץ פעילויות 2007 הליכה ברגל חזית ארגוני תחבורה PDF icon walk2school.pdf
תכנון מעברי חצייה עתירי ביקוש 2006 הליכה ברגל נ.ת.ע. - נתיבי תחבורה עירוניים PDF icon walk-neta.pdf
תחבורה פעילה מיקה מורן 2006 הליכה ברגל PDF icon mika-moran-walk-2006.pdf
מטרו רגל בבצ`יק, ירושלמי, שרייבמן 2005 הליכה ברגל PDF icon metro.pdf

עמודים