הארגון בתקשורת

ידיעות אשדוד , 29/01/2015
וואלה חדשות , 02/12/2014
רשת ב' של קול ישראל , 30/11/2014
רשת ב' של קול ישראל , 30/11/2014

עמודים