התחבורה הציבורית בישראל –תמונת מצב ודרכים לעידודה

שנה: 
2009
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
מרכז המחקר והמידע, המחלקה לפיקוח תקציבי, הכנסת
פתח/הורד קובץ: