תקנות התכנון והבניה ( התקנת מקומות חניה) - תיקונים

שנה: 
2008
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
משרד הפנים
פתח/הורד קובץ: