קולות קוראים לרשויות המקומיות: אזור אוויר נקי והגעה ירוקה לעבודה - רותם ישי