טיפולוגיית הליכתיות בשכונות מגורים בישראל - מיכל ריבק

כותב הפרסום: 
מכיל ריבק
שנה: 
2022
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
אוניברסיטת תל אביב