פתרונות תשתית לשיפור בטיחותם של הולכי הרגל בתנאי הארץ

כותב הפרסום: 
המכון לחקר התחבורה - הטכניון
שנה: 
2009
הגוף המפרסם: 
המכון לחקר התחבורה בטכניון