מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון

 

 

מהות המיזם

המיזם נועד לקדם פעולות המיועדות לצמצם את השימוש ברכב הפרטי בערים  באמצעות שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות ובעלי עניין נוספים.
 

השותפים למיזם

• ביצוע: ארגוני החברה האזרחית:

תחבורה היום ומחר- ריכוז פורום רשויות ערביות

15 דקות

ישראל בשביל אופניים.

• ניהול והערכה: מכון ירושלים למחקרי מדיניות

• לווי ויעוץ מקצועי: המכון לחקר התחבורה בטכניון

• ועדה מייעצת: בראשות פרופ' יורם שיפטן

 

מטרות המיזם

1. הבאה ליישום של פרויקטים תחבורתיים בעלי פוטנציאל גבוה להקטנת השימוש ברכב הפרטי.

2. קידום שיתוף הפעולה בין גורמים העוסקים בקידום תחבורה מקיימת, בדגש על מיצוי תקציבים.

3. קידום שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות לקידום תחבורה מקיימת.

4. חיזוק יכולתם של ארגוני חברה אזרחית לקדם מטרותיהם ע"י פעולה במסגרות הביצועיות. יצירת מודל בר שכפול לפעולה זאת.

 

הרשויות המקומיות

בשלב הראשון של המיזם, בשנים 2017-2019, השתתפו הערים חדרה, נתניה, כפר סבא, קלנסווה, טייבה והרצליה.

בשלב השני,  דצמבר 2019- 2020, השתתפו רשויות אשכול השרון.

 

פעילויות המיזם

מיפוי צרכים- סקר תחבורתי בקרב אלפי משתמשי תחבורה ציבורית ונהגי רכב פרטי. 

ליווי פרטני- בשלב הראשון של המיזם, הוענק ליווי לערים חדרה, נתניה, כפר סבא, קלנסווה, טייבה והרצליה. נציגי ארגוני החברה האזרחית עבדו מול גורמי הרשויות האמונים על קידום תחבורה מקיימת, זיהו אתגרים, פערים וחסמים וסייעו בהסרתם. עם החבירה לאשכול השרון זוהו צרכי הרשויות בפגישות פרטניות ובעבודה משותפת עם הרפרנטים לתחבורה באשכול. 

הפרוייקטים המשותפים למיזם ולאשכול מרץ-אוקטובר 2020:

 1.     תכנון רשת שבילי אופניים מרחבית, והסדרים עירוניים טקטיים המייצרים מרחב ציבורי מוצלח יותר (ריכוז של ישראל בשביל אופניים). 

2.     קידום תחבורה גמישה כמיזם משותף לרשויות האשכול (ריכוז של ארגון 15 דקות). 

3.     קידום תחבורה ציבורית ובניית יכולות של הרשויות הערביות לעבוד בתחום התחבורה (ריכוז של ארגון תחבורה היום ומחר). 

הכשרות- הכשרות לעובדי הרשויות המקומיות במגוון נושאים, לדוגמא: כלים מתקדמים לניהול תחבורה, הנחיות לתכנון תחבורה ציבורית, הצגת התקן החדש לשבילי אופניים, הכרות עם אפשרויות לתחבורה שיתופית ועוד. מפגשים בנושאי רוחב, כגון "תכנון תחבורה באשכול השרון", בהשתתפות נתיבי איילון ונציגים שונים מהרשות לתחבורה ציבורית, וכן מפגשים בנושאי הליבה הנבחרים, כגון "מהי עירוניות טקטית וכיצד לקדם אותה", בהשתתפות גורמי תכנון פרטיים ומוסדיים, ו"קידום תחבורה גמישה באזור השרון" בהשתתפות גורמים המקדמים תחבורה חכמה מהמגזר הפרטי.

 פורום בכירים ברשויות- התקיימו שלושה כינוסים חצי שנתיים שנכחו בהם כ-180 משתתפים, בהם בכירי הרשויות המקומיות, גורמים בכירים ממשרד התחבורה, מפעילי תח"צ וחברות סמך של משרד התחבורה.

 

 

 

למסמכים נוספים לחצו כאן

 


 

 

שותפים:

15 דקות
המכון לחקר התחבורה בטכניון
ישראל בשביל אופנים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות