שימוש בכרטיס ה"רב-קו" והנחות לאנשים עם מוגבלות בתחבורה הציבורית

כותב הפרסום: 
עומר גדיש
שנה: 
2015
הגוף המפרסם: 
תחבורה היום ומחר
הפרסום: 

בפרק זה נסביר כיצד להוציא כרטיס "רב-קו" ומה הן ההנחות זכאים אנשים עם מוגבלות הנוסעים בתחבורה הציבורית. נושאים אלו נמצאים תחת אותו פרק כי מימוש הטבה מכל סוג שהוא מותנה בקיומו של כרטיס "רב-קו" אישי.

הנפקה ושימוש בכרטיס ה"רב-קו":

כרטיס "רב-קו" הוא כרטיס אישי חכם שאפשר לשלם בעזרתו בכל אמצעי התחבורה הציבורית בארץ.

חייבים להוציא "רב-קו" כדי לקבל הטבות והנחות בתחבורה ציבורית.

 בחלק זה נסביר איך מוציאים "רב-קו" ואיך משתמשים בו.

 

"רב-קו" הינו כרטיס אלקטרוני חכם המאפשר נסיעה בקווי האוטובוסים של כל מפעילי התחבורה הציבורית בארץ וברכבת ישראל. על הכרטיס מוטבעים תמונת הנוסע ופרטיו המזהים, והוא אישי ואינו ניתן להעברה מאדם לאדם. על גבי ה"רב-קו" ניתן לטעון את כל סוגי המנוי הקיימים: חופשי-חודשי, חופשי-יומי וכרטיסיות. לא ניתן לרכוש את סוגי המנוי האלו ללא "רב-קו".

 

הנפקת "רב-קו":

על מנת להנפיק "רב-קו", יש לגשת לעמדה פעם אחת בלבד בצירוף תעודה מזהה, למלא טופס, להצטלם ולקבל את הרב-קו.

 

השימוש השוטף ב"רב-קו":

ניתן להטעין את ה"רב-קו" בכרטיסיה או בכל מנוי אחר אצל נהגי האוטובוס ובעמדות המתאימות. אין צורך להציג אישור או תעודה מזהה אלא להצטייד בכרטיס עצמו ובסכום הכסף הדרוש.

במקרה של אובדן או גניבה ניתן לפנות לעמדות השירות המיועדות לכך, ולהנפיק "רב-קו" חדש בעלות של 10 ש"ח. אם היה לכם על ה"רב-קו" כרטיסיה או כל מנוי אחר שקניתם, הם יוטענו על הכרטיס החדש ללא תשלום נוסף.

 

עמדות להנפקת כרטיס "רב-קו":

מידע על מיקום העמדות ושעות הפתיחה ניתן להשיג בדרכים הבאות:

1. באתר "רב-קו">הנפקת רב קו. ניתן למצוא את מיקומן ושעות הפעילות של עמדות ההנפקה לפי שם המפעיל.

2. באתר משרד התחבורה. בעמוד "כרטיסי נסיעה והנחות"-http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PUBLIC/emdot-rav-kav.pdf

3. באמצעות בירור עם המוקדים הטלפונים של המפעילים ובאתרי האינטרנט שהוזכרו לעיל.

למידע נוסף בנושא כרטיס "רב-קו" ולעדכונים ניתן להיכנס לאתר "רב-קו": רב-קו.co.il

 

מימוש הנחות לאנשים עם מוגבלות בתחבורה הציבורית:

אנשים עם מוגבלות זכאים להטבות בנסיעה בתחבורה ציבורית. לקויי ראיה זכאים להנחות שונות מאנשים עם מוגבלויות אחרות. לכן, נסביר בנפרד מה הן ההטבות לאנשים עם מוגבלויות שהם לא לקויי ראיה ומה הן ההטבות ללקויי ראיה.

נתייחס בחלק זה לאוכלוסיית העיוורים בנפרד משאר אוכלוסיית האנשים עם מוגבלויות וזאת משום שקיים הבדל ניכר בהנחות וההטבות שמקבלות שתי האוכלוסיות הללו. נסביר מה היא תמונת המצב העקרונית לגבי הנחות והטבות ומה הן התקנות בנושא, ולבסוף נסביר איך ממשים את ההנחה.

ההנחות וההטבות להן זכאים הן העיוורים והן שאר האנשים עם המוגבלות משתנות בין אמצעי הנסיעה השונים, כאשר קיים פער גדול בין ההטבות בנסיעה באוטובוסים לבין ההטבות בנסיעה ברכבת ופער פחות משמעותי גם בין מפעילי האוטובוסים השונים, כתוצאה מההגדרות השונות במכרזים על פיהם הם פועלים. בנספח בסוף החוברת מפורטות ההנחות וההטבות המתקבלות בנסיעה במפעילי התחבורה הציבורית המרכזיים.

אנשים עם מוגבלות (שאינם לקויי ראיה/עיוורים):

אנשים עם מוגבלות שנקבעו להם יותר מ75% נכות, זכאים להנחה של 33% ברכישת כרטיסייה או ערך צבור בכל האוטובוסים העירוניים ובאוטובוסים הבין-עירוניים עד קוד 11.

זכאים להנחה של 10% בנסיעה בין עירונית ברכבת ישראל.

כדי לממש את ההטבות צריך להגיע לעמדת "רב-קו" עם תעודה מזהה ותעודת זכאות.

 

צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים קובע כי זכאי ביטוח לאומי המקבלים גמלת נכות (נכות כללית יציבה מעל 75%) לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]-התשנ"ה, זכאים להנחה של 33% ברכישת כרטיסיות נסיעה או בחוזה ערך צבור[1].

אוטובוסים:

·         ההנחות על הסדרים אלו ניתנות על נסיעה באוטובוסים בכל הקווים הפנים-עירוניים ובקווים הבין-עירוניים עד קוד 11 כולל, כאשר הסכום אשר עד אליו מתקבלת ההנחה משתנה בין מפעילי התחבורה הציבורית השונים כתוצאה מההגדרות השונות במכרזים על פיהם הם פועלים (פירוט בהמשך).

·         ההנחות לזכאי ביטוח לאומי ניתנות ברכישת כרטיסיות וערך צבור בלבד ואינן ניתנות ברכישת מנויים יומיים או חודשיים או בנסיעה בודדת.

רכבת ישראל:

·         הנחות הניתנות באוטובוסים אינן תקפות על נסיעות ברכבת ישראל שכן צו הפיקוח על המחירים תקף על נסיעות באוטובוסים אך לא על נסיעות במסילות ברזל.

·         עם זאת, בנסיעה ברכבת ישראל, תינתן הנחה של10%  בנסיעה בודדת המוגדרת כנסיעה בין עירונית בלבד. לא תינתן הנחה בנסיעה המוגדרת כפרברית (פירוט בהמשך).

·         אנשים עם מוגבלות המתניידים בכיסא גלגלים בלבד זכאים לנסוע ברכבת ללא תשלום וללא הגבלה. הטבה זו בתוקף עד תאריך ה-2 לנובמבר 2016. 

איך ממשים את ההטבות?

על מנת לקבל הנחה מכל סוג שהיא בנסיעות בתחבורה ציבורית, יש להציג תעודה מזהה יחד עם מסמך מתאים המעיד על הזכאות להנחה בעמדת ה"רב-קו".

את עדכון הזכאות על גבי כרטיס ה"רב-קו", ניתן לעשות מיד במעמד ההנפקה של הכרטיס. אך במידה ואדם כבר מחזיק ב"רב-קו", אין צורך להוציא כרטיס חדש וניתן לעדכן את ההנחה על גבי הכרטיס הקיים.

אדם עם מוגבלות (שאינו עיוור) יציג תעודת זכאות להנחה של משרד התחבורה.

תעודת הזכאות נשלחת על ידי משרד התחבורה באופן אוטומטי, על פי רשימת זכאים המועברת אליו מהמוסד לביטוח הלאומי. הנפקת התעודות מתבצעת במרוכז פעם בשנתיים לכלל אוכלוסיית הזכאים ופעם בחודש מונפקות תעודות לזכאים החדשים על-פי העדכונים מהמוסד לביטוח לאומי.

·         במקרה של אובדן או אי קבלת תעודת הזכאות ניתן לפנות למרכז מידע ארצי ב- 5678* או באמצעות פנייה בכתב עבור: המפקח על התעבורה לתחבורה ציבורית, רח' המלאכה 8, ת.ד.57109 , תל-אביב,61570, פקס: 03-6849876

 

המתניידים בכיסאות גלגלים בלבד: על מנת לממש את ההטבה התקופתית לנסיעה ללא תשלום ברכבת ישראל, יש להנפיק כרטיס "רב-קו" בעמדת הנפקה של רכבת ישראל, לאחר מכן יש להגיע עם תעודת נכה של משרד הביטחון/ביטוח לאומי לקופה מאוישת באחת מתחנות הרכבת ולטעון את הסדר הנסיעה ללא תשלום.

עיוורים ולקויי ראיה:

לקויי ראיה זכאים לנסיעה חינם בכל האוטובוסים העירוניים ובאוטובוסים הבין-עירוניים עד קוד 7. זכאים ל50% הנחה בנסיעות בין-עירוניות מעל קוד 7.

זכאים לנסוע חינם ברכבת ישראל.

כדי לממש את ההטבות צריך להגיע לעמדת "רב-קו" עם תעודה מזהה ותעודת עיוור/לקוי ראיה.

 

השירות לעיוור במשרד הרווחה והשירותים החברתיים מעניק "תעודת עיוור / לקוי ראייה" מתוקף חוק שירותי הסעד תשי"ח, 1958, תקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות) (תיקון) התשס"ג 2003 תש"ל – 1970.

 

מי זכאי לתעודת עיוור?

זכאי ל "תעודת עיוור / לקוי ראייה" הוא מי שעונה על הגדרת העיוורון[2] המקובלת בישראל ובמערב אירופה.

מחזיקי תעודת עיוור זכאים להטבות הבאות בנסיעה בתחבורה ציבורית[3]:

 

אוטובוסים:

·         זכאים לנסוע חינם בנסיעות עירוניות ובנסיעות בין-עירוניות עד קוד מספר 7 כולל כאשר הסכום המדויק משתנה בין מפעילי התחבורה הציבורית השונים (ראו פירוט בהמשך).

·         בנסיעות במחיר הגבוה מקוד 7, זכאים להנחה של 50%. הנחה זו תקפה גם בקניית נסיעה בודדת.

·         אדם המלווה עיוור: בנסיעות בהן העיוור זכאי לנסיעה חינם, יחויב המלווה במחיר מלא. בנסיעות בהן זכאי העיוור להנחה של 50%, זכאי גם המלווה ל-50% הנחה.

·         כלב נחיה: פטור מתשלום באופן גורף.

רכבת ישראל:

·         זכאים לנסוע ללא תשלום באופן גורף.

·         אדם המלווה את העיוור, זכאי להנחה של 50% בעת הליווי וזאת בכפוף להצגת תעודה.

איך מממשים את ההטבות?

על מנת לקבל הנחה מכל סוג שהיא בנסיעות בתחבורה ציבורית, יש להציג תעודה מזהה יחד עם מסמך מתאים המעיד על הזכאות להנחה בעמדת ה"רב-קו".

תעודת לקוי ראיה/ עיוור

את עדכון הזכאות על גבי כרטיס ה"רב-קו", ניתן לעשות מיד במעמד ההנפקה של הכרטיס. אך במידה ואדם כבר מחזיק ב"רב-קו", אין צורך להוציא כרטיס חדש וניתן לעדכן את ההנחה על גבי הכרטיס הקיים.

אדם עיוור יגיע לעמדת "רב-קו" כשהוא מצויד בתעודה מזהה ותעודת עיוור.

מימוש ההטבות להן זכאים עיוורים ברכבת ישראל אפשרי גם בלי עדכון הסטטוס על גבי ה"רב-קו", באמצעות הצגת תעודת העיוור בקופה. עם זאת, טעינת הסטטוס על גבי ה"רב-קו" היא כדאית למי שעושה שימוש ברכבת, כי היא מאפשת מעבר חופשי ללא עיכובים. מימוש ההטבה באוטובוסים מותנה באופן רשמי בטעינת הסטטוס על גבי ה"רב-קו" אך בפועל מתאפשר לעיתים קרובות בהצגת תעודת עיוור.[1] צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים) (תיקון), תש"ע-2009 470.

[2] ההגדרה זמינה באתר משרד הרווחה- www.molsa.gov.il> קהל יעד >אנשים עם מוגבלויות >עיוורים ולקויי ראיה >ראייה ועיוורון

[3] מדריך זכויות ושירותים לעיוורים בישראל לבעל תעודת עיוור/ לקוי ראייה, משרד הרווחה, 2010.