הנחיות למבנה תחנת האוטובוס - סוגיות ליישום בשטח - מצגת

כותב הפרסום: 
עו"ד גלית עופר - הקליניקה לצדק סביבתי, אונ' ת"א
שנה: 
2014
הפרסום: 

המצגת הוצגה בסמינר מהנדסי ערים 2014