יישום תקנות הנגישות בירושלים - מצגת

כותב הפרסום: 
קובי ממליה -סגן מנהל אגף תחצ ופרויקטים, עיריית י-ם
שנה: 
2014
הפרסום: 

המצגת הוצגה בסמינר מהנדסי ערים 2014