יום עיון - הנדסת מערכות פוגשת תחבורה

שנה: 
2014
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
הטכניון
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

הזמנה ליום עיון בנושא 'הנדסת מערכות פוגשת תחבורה', שיתקיים במוסד נאמן בניין פורשהיימר, אולם בטלר, טכניון חיפה, ב-19.3.

מאורגן על ידי מרכז גורדון להנדסת מערכות והמכון לחקר התחבורה בטכניון, בתמיכת משרד המדען הראשי של משרד התחבורה, בהשתתפות איגוד ITS ישראל