תכנית אב ארצית לניהול ובקרת תנועה

כותב הפרסום: 
זאב שדמי
שנה: 
2013
הגוף המפרסם: 
משרד התחבורה