טיוטת תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשע"א - 2011

שנה: 
2011
קטגוריית פרסום: 
תגיות: 
הגוף המפרסם: 
משרד הפנים