לקידום צדק חברתי - להוריד את מחירי התחבורה הציבורית לפני הפחתה במיסוי על הדלק

כותב הפרסום: 
חזית ארגוני תחבורה
שנה: 
2011
קטגוריית פרסום: 
הפרסום: 

 

 

31 ביולי 2011

הודעה לעיתונות

 

לקידום צדק חברתי- להוריד את מחירי התחבורה הציבורית,

 לפני הפחתה במיסוי על הדלק

בעקבות המאבק בכל רחבי הארץ לקידום צדק חברתי בישראל, אנו פורום ארגונים למען תחבורה ציבורית, תומכים במאבק החברתי וקוראים לממשלת ישראל להפחית את מחירי התחבורה הציבורית בעיקר לתושבי הפריפריה, אך גם בנסיעות העירוניות.   הפחתת מחירי התחבורה הציבורית חשובה יותר מהפחתת מחירי הדלק.  הפחתת מחירי התחבורה הציבורית עשויה להוות אמצעי יעיל להפיכת שכונות פחות אטרקטיביות ליעד מגורים רלוונטי לאוכלוסייה צעירה ועובדת, וכן להגדיל את פוטנציאל ההשתלבות בתעסוקה של תושבי הפריפריה ושכונות מרוחקות במוקדי תעסוקה אטרקטיביים.

על פי נתוני משרד האוצר[1]:

1. הנזק הכלכלי למשק הנגרם כתוצאה מאובדן הזמן בפקקים בלבד נאמד בכ-15 מיליארד ש"ח בשנה. יחד עם מרכיבים נוספים כגון זיהום אוויר ועלויות תפעול של כלי הרכב, העלות אף גבוהה יותר.

2. החיסכון למשק כתוצאה ממעבר של 10 אחוז מנוסעי הרכב הפרטי לתחבורה הציבורית נאמד בכ-5.5 מילארדי ש"ח.
3. היקף הסובסידיה הממשלתית לאוטובוסים עמד בשנת 2010 על כ-2.3 מילארדי ש"ח.

4. אחוז הסובסידיות לתחבורה ציבורית מתוך כלל ההשקעות בתחבורה עומד על כ-22 אחוז. 

 

במשך שנים כשלו ממשלות ישראל בהתייחסותן לתחבורה הציבורית ועודדו את השימוש ברכב הפרטי, תוך דרדור התכנון והיעילות של התחבורה הציבורית. במדינה קטנה וצפופה כמו ישראל חייבים לחזק את התחבורה הציבורית, שהינה האמצעי היחידי שיכול לשרת את כל המגזרים והגילאים באוכלוסיה.ההשענות על הרכב הפרטי, אמצעי השייך למדינות עשירות יותר בהון ובשטח, גרמה לבזבוז של מיליארדי שקלים והגיע הזמן לעצור זאת. על צעדי ההבראה של נתניהו לכלול תכנון משולב של אמצעי התחבורה הציבורית, חיזוק הרגולציה בנושא וכמובן – הפחתת המחירים, לא רק לסטודנטים אלא ל כ ו ל ם.

 

אנו דורשים מממשלת ישראל להגדיל את היקף הסובסידיות, בכדי לאפשר גם לתושבי הפריפריה להגיע במחירים סבירים אל מוקדי תעסוקה.[1] מתוך תשובה של שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ לשאילתא של ח"כ שלי יחימוביץ, יולי 201131 ביולי 2011