סמינר מהנדסי ערים 'תחבורה וקיימות'

₪0
תאריך: 
שלישי, 29 נובמבר, 2011 (כל היום) עד רביעי, 30 נובמבר, 2011 (כל היום)
מקום האירוע: 
בית דניאל, זיכרון-יעקב

-

ללא הרשמה

תחבורה היום ומחר, המשרד להגנת הסביבה ואיגוד מהנדסי ערים מקיימים סמינר למהנדסי ערים 'תחבורה וקיימות בעיר', זו שנה שנייה ברציפות. הסמינר נועד לעודד יוזמות תכנון כולל ברשויות, אשר ישלים את קבלת ההחלטות המתבצעות על ידי הממשלה.

הסמינר יפגיש בין מהנדסי הערים למומחים בתחום התחבורה, ויעודד דיון עומק לקידום התחבורה הציבורית בישראל וחיזוק מעמדו של הולך הרגל. בין הדוברים נציגי משרד ה...תחבורה, אנשי אקדמיה ומתכננים בכירים, וכן יכלול סדנאות מעשיות, בסיוע מתכננים ומנחה מקצועי שיאפשרו למשתתפים לעבד את החומרים בהם נעסוק וכן לייצר מסמך מסכם שיופק כסיכום הסמינר.

הסוגיות בהם נעסוק השנה: תכנון קוי תחבורה ציבוריים במטרופולין, השפעה ציבורית על תכנון תח"צ, מעורבות הרשות המקומית בתכנון קוי תח"צ, קשר בין רשות מקומית לחברת התחבורה הציבורית, שיפור הקישוריות בין אמצעי התחבורה, תפקידה של תוכנית אב לתחבורה, מה היא משרתת, ואיך גוזרים מימנה תוכניות פעולה, צדק חברתי בתחבורה (חיזוק העירוניות וכן יחסי מרכז ופריפריה).

וועדת היגוי של הסמינר: מרים ארז- מנכ"ל איגוד מהנדסי הערים, נעה אורבך-חברת ועד איגוד מהנדסי הערים, תמר קינן-מנכל תחבורה היום ומחר, רינת טל- מנהלת פרויקטים, תחבורה היום ומחר.