הקריטריונים לזכיית אשדוד בתחרות עיר תחבורה בת קיימא

כותב הפרסום: 
דלית רגב
שנה: 
2013
הגוף המפרסם: 
משרד התחבורה
הפרסום: 

המצגת של דלית רגב ממשרד התחבורה כפי שהוצגה בסמינר מהנדסי ערים של תחבורה היום ומחר בחודש מרץ 2013. נושא המצגת הוא הקריטריונים שהובילו לבחירת אשדוד כזוכה בתחרות עיר תחבורה בת קיימא והצגת אלמנטים מעניינים מההצעות המתחרות.