תחבורה ומשבר האקלים

התחבורה הממונעת נשענת על נפט לצורך אספקת הדלק, כאשר צריכת הנפט לתחבורה מהווה 50% מצריכת הנפט העולמית. הבעייתיות בשימוש בנפט נובעת בין השאר בשל אחריותו לתופעת התחממות כדור הארץ.

 

כדור הארץ מתחמם במאה השנים האחרונות בקצב חסר תקדים והסיבה העיקרית לכך היא פליטת הפחמן הדו-חמצני. הפחמן הדו-חמצני הינו גז החממה העיקרי הגורם להתחממות כדור הארץ, אשר נוצר בעיקר כתוצאה משריפת דלקים ממקורות מאבנים – נפט ופחם.

 

החלק היחסי של תחום התחבורה מסך כל פליטות הפחמן הדו-חמצני עלה: מ-21% בשנת 1990 ל-28% בשנת 2006, כלומר החלק היחסי של תחום התחבורה הוא גבוה ביותר ומהווה כמעט שליש מסך כל הפליטות בעולם. כמו כן, בשנים 1990-2002 אחוז הגידול בצריכת האנרגיה לפי תחומים היה הגבוה ביותר בתחום התחבורה. וכן בין השנים 1990-2006 הפליטות מתחבורה גדלו ב-34.9% בעוד שבשאר התחומים הפליטות ירדו ב-3.1%. ניתן לראות בתרשים כי בעוד שבתחום התחבורה יש עלייה קבועה ברמת הפליטות, בשאר התחומים הפליטות נשארות ברמה פחות או יותר יציבה.

 

'תחבורה היום ומחר' לקחה על עצמה לפעול להפחתת פליטות גזי חממה מתחבורה, כחלק מפעילות להפחתת השימוש הרכב הפרטי בישראל.

 

אפיקי הפעילות כוללים:

  1. השפעה על מקבלי החלטות במשרדי הממשלה בנושא באמצעות חברות בוועדה הבינמשרדית לצמצום זיהום אוויר. ראו 'הערות הפורום הישראלי לאנרגיה ותחבורה היום ומחר לתוכנית הלאומית לצמצום זיהום אוויר'.
  2. העלאת המודעות הציבורית לצורך בהפחתת פליטות.
  3. הוצאת דוח 'תחבורה ומשבר האקלים'


 

שותפים:

המשרד להגנת הסביבה
חיים וסביבה
קואליציית דרכים לקיימות