פרסומים של מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת-קיימא ברשויות המקומיות

01/07/2021 עד 29/07/2021      מפגש מקוון בזום

שם כותב הפרסום שנהמיון בסדר עולה הגוף המפרסם הורד פרסום
טופז פלד: מנקודה לנקודה- ניידות בטוחה, מקורות מידע תומכים טופז פלד 2021 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים PDF icon mnqvdh_lnqvdh_bnyydvt_btvkhh_-_tvpz_pld.pdf
קורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות תמר קינן, ירדן גבאי 2021 תחבורה היום ומחר PDF icon qvrs_btkhbvrh_bt_qyym_1.pdf
מרצים בקורס מקורות מידע וגיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות 2021 תחבורה היום ומחר PDF icon mrtsym-4.pdf
עופר גולד: מערכת חצב- תכנון תחבורתי בישראל עופר גולד 2021 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים PDF icon mkvvts_mrkt_khtsb_-_2021_-_tkhbvrh_hyvm_vmkhr_vpr_gvld.pdf
אורית ילון-שוקרון: נתוני תחבורה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אורית ילון- שוקרון 2021 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה PDF icon vryt_ylvn_ll_tmvnvt.pdf
טלי ארקושין: מערכת תלתן טלי ארקושין 2021 הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה PDF icon tly_rqvshyn_mrkt_tltn.pdf
לבנה קורדובה: תחנות לניטור אוויר מתחבורה בישראל לבנה קורודבה-ביז'ונר 2021 המשרד להגנת הסביבה PDF icon lbnh-qvrdvbh-tkhnvt-lnytvr-vvyr-mtkhbvrh-compressed.pdf
מפגש 3 קורס מקורות מידע וגיוס משאבים- לוח זמנים 2021 תחבורה היום ומחר PDF icon mpgsh_3_.pdf
איתי קלוג - שיטות היברידיות מבוססי לווין להערכת חשיפה לזיהום אוויר איתי קלוג 2021 PDF icon yty_qlvg_ll_tmvnvt.pdf
נחמן שלף - כלים קלים לשימוש לניתוח תחבורה בישראל נחמן שלף 2021 PDF icon -_nkhmn_shlp_easy_to_use_tools_for_transit_planning_in_israel_overview_ttt_v9_h.pdf
עמית ויינר: השקעה ממשלתית בתשתיות לאוטובוסים חשמליים עמית ויינר 2021 נתיבי איילון PDF icon myt_vyynr-_hshqh_mmshltyt_btshtyvt_lvtvbvsym_khshmlyym.pdf
אסף כהנא: תקצוב וקידום מתקני תחבורה ציבורית אסף כהנא 2021 נתיבי איילון PDF icon sp_khn_tqtsvb_vhqtst_shtkhym_ltvbt_mtqny_tkhbvrh_tsybvryt.pdf
גיל קרומר: שותפים לדרך- כיצד מגייסים מימון ממשרד התחבורה לפרוייקטים של תחברוה בת קיימא גיל קרומר 2021 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים PDF icon gp_rshvyvt_mqvmyvt_bmshrd_htkhbvrh-_gyl_qrvmr.pdf