התכנית לחישמול התחבורה הציבורית תכנית פעולה 2026-2019

שנה: 
2019
הגוף המפרסם: 
הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה