פרסומים של יום עיון בנושא תחבורה ציבורית חשמלית

03/12/2019     אולם הטכנודע, הרב ניסים 2, גבעת אולגה, חדרה

שם כותב הפרסום שנהמיון בסדר עולה הגוף המפרסם הורד פרסום
התוכנית לחישמול התחבורה הציבורית - תוכנית פעולה 2019-2026 ניר משה 2019 הרשות הארצית לתחבורה ציבורית PDF icon khyshmvl_htkhbvrh_htsybvryt_-_sttvs_htknyt_-_gyrst_dtsmbr_lhptsh.pdf
דניאל צוקר - תחבורה ציבורית חשמלית דצמבר 2019 2019 התוכנית הלאומית לתחליפי דלקים ותחבורה חכמה - משרד ראש הממשלה PDF icon dnyl_tsvqr_-_tkhbvrh_hyvm_vmkhr_dtsmbr_2019.pdf
ניר לנדאו - שילוב אוטובוסים חשמליים באגד ניר לנדאו 2019 אגד PDF icon nyr_lndv_-_mtsgt_tkhbvrh_tsybvryt_khshmlyt_3.12.pdf
אריה ונגר - זיהום אוויר מתחבורה או מדוע כדאי לעבור לתחבורה ציבורית חשמלית - חלק א' אריה ונגר 2019 PDF icon ryh_vngr_-_khlq_.pdf
אריה ונגר - זיהום אוויר מתחבורה או מדוע כדאי לעבור לתחבורה ציבורית חשמלית - חלק ב' אריה ונגר 2019 PDF icon ryh_vngr_-_khlq_b.pdf
רפאל פליישמן - פעילות המשרד להגנת הסביבה למעבר לאוטובוסים חשמליים רפאל פליישמן 2019 המשרד להגנת הסביבה PDF icon rpl_plyyshmn_-_pylvt_hmshrd_lhgns_lmbr_lvtvbvsym_khshmlyym.pdf
סדר יום - תחבורה ציבורית חשמלית 03-12-2019 2019 תחבורה היום ומחר PDF icon sdr_yvm_yvn_tkhbvrh_tsybvryt_khshmlyt_khdrh_3-12-19.pdf
דורון ודאי - תשתיות ,מערכות ניהול ותקנים להפעלת אוטובוסים חשמליים דורון ודאי 2019 שלמה מוטורס PDF icon dvrvn_vdy_-_tshtyvt_mrkvt_nyhvl_vtqnym_lhplt_vtvbvsym_khshmlyym.pdf
דוד אוחנה - חשמל וגט"ד יתרונות, חסרונות והאתגרים לאנרגיה חלופית בתחבורה עירונית דוד אוחנה 2019 PDF icon dvd_vkhnh_-_mvdkn.pdf