פרסומים של חלוקה מחדש של המרחב הציבורי - פתרונות ברמת הרחוב

12/11/2013     אגף דרכים ומאור של עיריית ת"א-יפו - מתחם גבעת התחמושת (רח' גבעת התחמושת מול רכבת השלום), תל אביב