פרסומים של השתלמות למועמדים לבחירות ברשויות המקומיות באיזור אשדוד-אשקלון - תחבורה בת קיימא

23/07/2013     מתנ”ס ד’, רח’ השייטים 16, אשדוד