פרסומים של כנס תחבורה ציבורית ביישובים הערביים

27/11/2012     מתנ"ס אום אל-פאחם

שם כותב הפרסום שנהמיון בסדר עולה הגוף המפרסם הורד פרסום
כנס תחבורה ציבורית ביישובים הערביים - סדר היום 2012 תחבורה היום ומחר PDF icon tkhbvrh_tsbvryt_byyshvbym_hrbyym_-_lvz.pdf
תחבורה ציבורית בישובים הערבים- בין תכניות ממשלתיות ומציאות בשטח: הצגת המסמך בכנס אום-אל-פאחם באסם כנאענה 2012 יוזמת קרן אברהם PDF icon bsm_qrn_brhm_27.11.12.pdf
כלים לתכנון יישומי של תח״צ ביישובים הערביים ד"ר רוברט אסחאק 2012 PDF icon klym_ltknvn_yyshvbym_rbyym.pdf
תחבורה ציבורית לשילוב המגזר הערבי מוסי רז 2012 תחבורה היום ומחר PDF icon mvsy_rz_27.11.12.pdf
קשר בין הממונה המחוזי לרשות המקומית מאיה אלקבץ 2012 משרד התחבורה PDF icon myh_lqbts_mshrd_htkhbvrh.pdf
מפעילי תחבורה ציבורית במגזר הערבי - הנסיון שנלמד והיערכות לעתיד האני דעקה 2012 קבוצת עפיפי, נסיעות ותיירות נצרת PDF icon mtsgt_qbvtst_pypy.pdf
נשים דורשות ניידות בחברה הערבית רפאה ענבתאווי 2012 עמותת כיאן PDF icon kyn_-_nshym_dvrshvt_nyydvt_bkhbrh_hrbyt.pdf
קידום תח"צ מול משרד התחבורה באום אל-פאחם אינג׳ סולימאן מחמאיד 2012 PDF icon svlymn-tkhbvrh__tsybvryt_-_kns27.11.12.pdf
הרחבת והעמקת שירותי תח״צ ביישובים ערביים דרור גנון 2012 משרד התחבורה PDF icon sykvy_kns_tkhts_drvr_gnvn2_2012_11_27.pdf
פיתוח תשתיות תחבורה ציבורית במגזר הלא יהודי קרן טרנר 2012 משרד התחבורה PDF icon qrn_trnr_27.11.12.pdf
חשיפת מדריך לרשויות מקומיות לעבודה עם משרד התחבורה תמר קינן 2012 תחבורה היום ומחר PDF icon mtsgt_tmr_vmlpkhm.pdf
מקדמים תחבורה בת קיימא - המדריך לרשויות המקומיות רינת טל, לרה פארן, תמר קינן 2012 תחבורה היום ומחר PDF icon madrich_larashuyot_web.pdf
מחסמים לסיכויים - תחבורה ציבורית ביישובים הערביים חגית 2012 PDF icon mkhsmym_lsykvyym_bqydvm_tkhbvrh_tsybvryt_byyshvbym_hrbyym.pdf