גלריית סרטונים

כנס תחבורה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות - סיגל קפלן
כנס תחבורה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות - פתיחה תמר קינן
כנס תחבורה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות - פתיחה איתי סנד ואלון טל
כנס יום תחבורה ציבורית 2017 - אורלי דהן- אקומושן

אורלי דהן- אקומושן,

23.11.2017, כנס יום תחבורה ציבורית 2017.

כנס יום תחבורה ציבורית 2017 - ניר לנדאו- אגד

ניר לנדאו- אגד,

23.11.2017, כנס יום תחבורה ציבורית 2017.

כנס יום תחבורה ציבורית 2017 - חגית נובו- אגף התחבורה המשרד להגנת הסביבה

חגית נובו- אגף התחבורה המשרד להגנת הסביבה,

23.11.2017, כנס יום תחבורה ציבורית 2017.

כנס תחבורה ציבורית 2017 - אשר בן ששון- ראש הרשות לתחבורה עיריית תל אביב

אשר בן ששון- ראש הרשות לתחבורה עיריית תל אביב

23.11.2017, כנס תחבורה ציבורית 2017.

כנס יום תחבורה ציבורית 2017 - טליה כהן וולף- משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

טליה כהן וולף- משרד התחבורה והבטיחות בדרכים,

23.11.2017, כנס יום תחבורה ציבורית 2017.

כנס יום תחבורה ציבורית 2017 - שחר איילון- מנכ"ל רכבת ישראל

שחר איילון, מנכ"ל רכבת ישראל

23.11.2017, כנס יום תחבורה ציבורית.

כנס יום תחבורה ציבורית 2017 - רו"ח שלומית עמוס- הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

רו"ח שלומית עמוס- הרשות הארצית לתחבורה ציבורית.

23.11.2017, כנס יום תחבורה ציבורית.

כנס יום תחבורה ציבורית 2017 - יער אמיר- פורום חברות התחבורה הציבורית הפרטיות

יער אמיר- פורום חברות התחבורה הציבורית הפרטיות,

23.11.2017, כנס יום תחבורה ציבורית.

כנס יום תחבורה ציבורית 2017 - מאיר חן- ראש הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

מאיר חן- ראש הרשות הארצית לתחבורה ציבורית,

23.11.2017, כנס יום תחבורה ציבורית.

עמודים