גלריית סרטונים

פורום רשויות 2#- ד"ר אילת גלצור, המכון לחקר התחבורה בטכניון- ממצאי הסקר התחבורתי הגדול בשרון
פורום רשויות 2#- תמי גבריאלי, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, מנהלת המיזם - הצגת המיזם
סיכום כנס יום תחבורה ציבורית 2018

סיכום כנס יום תחבורה ציבורית 2018

רן שדמי- כנס יום תחבורה ציבורית 2018: חלק ב'

דבריו של רן שדמי, מנהל אגף בכיר כלכלת תחבורה ציבורית ברשות הארצית לתחבורה ציבורית, מתוך כנס יום תחבורה ציבורית 2018, חלק ב'

רן שדמי- כנס יום תחבורה ציבורית 2018: חלק א'

דבריו של רן שדמי, מנהל אגף בכיר כלכלת תחבורה ציבורית ברשות הארצית לתחבורה ציבורית, מתוך כנס יום תחבורה ציבורית 2018, חלק א'

אריק סיני- כנס יום תחבורה ציבורית 2018

דבריו של אריק סיני, מנכ"ל חברת "קווים", מתוך כנס יום תחבורה ציבורית 2018

חגית נעלי יוסף- כנס יום תחבורה ציבורית 2018

דבריה של חגית נעלי יוסף, מנכ"לית viaplan וחברת וועד מנהל בתחבורה היום ומחר, מתוך כנס יום תחבורה ציבורית 2018

ד"ר רוברט אסחק- כנס יום תחבורה ציבורית 2018

דבריו של ד"ר רוברט אסחק, יועץ תחבורה בכיר, מתוך כנס יום תחבורה ציבורית 2018

אסף וסרצוג- כנס יום תחבורה ציבורית 2018

דבריו של אסף וסרצוג, רכז תחבורה באגף התקציבים של משרד האוצר, מתוך כנס יום תחבורה ציבורית 2018

מיכל כמון מילר- כנס יום תחבורה ציבורית 2018

דבריה של מיכל כמון מילר, סגנית מנהל אגף התנועה, מינהל בינוי ותשתיות בעיריית תל אביב - יפו מתוך כנס יום תחבורה ציבורית 2018

נחמן שלף- כנס יום תחבורה ציבורית 2018: חלק ב'

דבריו של נחמן שלף, משיק כלי ניתוח מידע תחבורתי לקבלת החלטות מושכלות ברשויות המקומיות, מתוך כנס יום תחבורה ציבורית 2018- חלק ב'

 
נחמן שלף- כנס יום תחבורה ציבורית 2018: חלק א'

דבריו של נחמן שלף, משיק כלי ניתוח מידע תחבורתי לקבלת החלטות מושכלות ברשויות המקומיות, מתוך כנס יום תחבורה ציבורית 2018, חלק ראשון

 
 

עמודים