גלריית סרטונים

מפגש מומחים בנושא תמ"א 42
יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: אירית לבהר גבאי
יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: מושיק שיינברג
יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: איתי גיל
יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: קרן שווץ
יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: אייל רותם
יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: דניאל גת
יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: נועה צור
יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: ראובן קוגן
יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: צחי כץ
יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: יודן רופא
יום עיון - מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי: אביעד שר שלום

עמודים