גלריית סרטונים

כנס יום תחבורה ציבורית 2017 - טליה כהן וולף- משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

טליה כהן וולף- משרד התחבורה והבטיחות בדרכים,

23.11.2017, כנס יום תחבורה ציבורית 2017.

כנס יום תחבורה ציבורית 2017 - שחר איילון- מנכ"ל רכבת ישראל

שחר איילון, מנכ"ל רכבת ישראל

23.11.2017, כנס יום תחבורה ציבורית.

כנס יום תחבורה ציבורית 2017 - רו"ח שלומית עמוס- הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

רו"ח שלומית עמוס- הרשות הארצית לתחבורה ציבורית.

23.11.2017, כנס יום תחבורה ציבורית.

כנס יום תחבורה ציבורית 2017 - יער אמיר- פורום חברות התחבורה הציבורית הפרטיות

יער אמיר- פורום חברות התחבורה הציבורית הפרטיות,

23.11.2017, כנס יום תחבורה ציבורית.

כנס יום תחבורה ציבורית 2017 - מאיר חן- ראש הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

מאיר חן- ראש הרשות הארצית לתחבורה ציבורית,

23.11.2017, כנס יום תחבורה ציבורית.

מנכ"לית העמותה תמר קינן מתארחת בתכנית על המשמר עם לינוי בר גפן- פרק 5- תחבורה ציבורית

תמר קינן מנכ"לית העמותה מתארחת בתכנית על המשמר עם לינוי בר גפן בערוץ כאן 11

21.11.2017

כנס יום תחבורה ציבורית 2017 - ח"כ דב חנין

ח"כ דב חנין

23.11.2017, כנס יום תחבורה ציבורית.

כנס יום תחבורה ציבורית 2017 - ח"כ יעל כהן פארן

ח"כ יעל כהן פארן

23.11.2017, כנס יום תחבורה ציבורית.

כנס תאוצת הבינוי ועתיד התחבורה מאי 2017 - פאנל מומחים
כנס תאוצת הבינוי ועתיד התחבורה מאי 2017 - הרצאתו של ד"ר יודן רופא
כנס תאוצת הבינוי ועתיד התחבורה מאי 2017 - דברי פתיחה של פרופ' חיים אבירם ותמר קינן
כנס תאוצת הבינוי ועתיד התחבורה מאי 2017 - דברי השר ישראל כץ

עמודים