גלריית סרטונים

יום עיון: מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי - יודן רופא
יום עיון: מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי - אביעד שר שלום
יום עיון: מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי - איתי גיל
יום עיון: מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי - מושיק שיינברג
יום עיון: מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי - אירית לבהר גבאי
יום עיון: מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי - דברי פתיחה
יום עיון: מקומה של הרכבת בתכנון העירוני והאזורי
אינג' דינה אלון-רשף - מפגש קהילת ידע 1/3/16
אילנה טלר - מפגש קהילת ידע 1/3/16
איך לזכות בקול קורא של המשרד להגנת הסביבה
יום תחבורה ציבורית 2015 - אילן קרני, מטרופולין
יום תחבורה ציבורית 2015 - עו"ד עמית גור

עמודים