הארגון בתקשורת

תנועה ותחבורה - העיתון המקצועי של מהנדסי התנועה והתחבורה בישראל , 01/03/2014
כלבו , 28/02/2014
הטלוויזיה החברתית , 22/10/2013
עיתון "הגפן" , 08/08/2013
Jerusalem Post , 04/06/2013
The Jerusalem Post , 24/05/2013

עמודים