הארגון בתקשורת

הטלוויזיה החברתית , 22/10/2013
עיתון "הגפן" , 08/08/2013
Jerusalem Post , 04/06/2013
The Jerusalem Post , 24/05/2013

עמודים