הארגון בתקשורת

הגפן , 21/11/2016
מגזין המושבות , 18/10/2016
בעמק וברמה , 08/04/2015
דה מרקר , 18/03/2015
ידיעות אשדוד , 29/01/2015

עמודים