גיוס משאבים לקידום תחבורה בת קיימא ברשויות המקומיות

₪1,800
תאריך: 
רביעי, 18 מאי, 2022 - 09:00 עד רביעי, 15 יוני, 2022 - 15:15
מקום האירוע: 
מרכז השלטון המקומי, רח‘ הארבעה 28 ,מגדל חאג‘ג צפוני, קומה 7 ,ת“א
בתשלום