תכנון משולב תחבורה ציבורית- הנחיות מנהל התכנון וכלי מדידה חלק שני

כותב הפרסום: 
יעל דורי
שנה: 
2019
קטגוריית פרסום: 
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

מצגתה של יעל דורי מתוך מפגש ראשון בנושא תחבורה למתקדמים חלק שני