מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון

 

 

מהות המיזם

המיזם מיועד לקדם פעולות המיועדות לצמצם את השימוש ברכב הפרטי בערים  באמצעות שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות ובעלי עניין נוספים.
 

אירועים אחרונים

מפגש ראשון פורום תחבורה באשכול השרון

מפגש למידה ודיון: תכנון תחבורה במרחב השרון

מפגש שבילי אופניים ופתרונות טקטיים ברשויות אשכול השרון

מפגשי פורום תחבורה ברשויות ערביות באשכול השרון

מצגת מסכמת לאגף אשכולות על מיזם תחבורה מקיימת

השותפים למיזם

• ביצוע: ארגוני החברה האזרחית: תחבורה היום ומחר, 15 דקות וישראל בשביל אופניים.

• ניהול והערכה: מכון ירושלים למחקרי מדיניות

• לווי ויעוץ מקצועי: המכון לחקר התחבורה בטכניון

• ועדה מייעצת: בראשות פרופ' יורם שיפטן

 

מטרות המיזם

1. ייזום, קידום וסיוע להבאה ליישום של פרויקטים תחבורתיים בעלי פוטנציאל גבוה להקטנת השימוש ברכב הפרטי.

2. סיוע לרשויות מקומיות להוציא לפועל פרויקטים של תחבורה מקיימת.

3. שיפור שיתופי פעולה בין גורמי התכנון והביצוע  העוסקים בקידום תחבורה מקיימת.

4. חיזוק יכולתם של ארגוני חברה אזרחית לקדם מטרותיהם ע"י פעולה במסגרות הביצועיות. יצירת מודל בר שכפול לפעולה זאת.

 

הרשויות המקומיות

רשויות אשכול השרון

דרכי פעולה

1. ליווי שוטף של הרשויות באמצעות פגישות, סיורים, הכנת חומרים מקצועיים, ביצוע סקרים וכו.

2. חיבור לבעלי עניין מחוץ לרשויות.

3. הכשרות וימי עיון לאנשי הרשויות.

4. עבודה מול הציבור הרחב וקבוצות בעלי ענין לקידום הרעיונות.

5. ארגון מפגשים קבועים של אנשי הרשויות לקידום נושאים משותפים.

 

נושאי פעילות

שיפור סביבת תחנות הרכבת והנגישות אליהן.

פעולות מול מפעילי התח"צ לקידום צרכים משותפים לרשויות.

שיפור הגעה לאזורי תעסוקה.

שיתופיות ברכב.

שיתופיות באופניים.

קידום הליכות בעיר.

 

למסמכים נוספים לחצו כאן

 


 

 

שותפים:

15 דקות
המכון לחקר התחבורה בטכניון
ישראל בשביל אופנים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות