תחבורה ציבורית נוכח בחירות מוניציפאליות

כותב הפרסום: 
אבי דגני
שנה: 
2018
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
קב' גיאוקרטוגרפיה
פתח/הורד קובץ: 
הפרסום: 

מצגתו של אבי דגני מתוך כנס תחבורה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות