יום עיון 9-3-17, אורנה בן ציוני ובארי בן שלום - מתגלגלים למעלה: תוכנית אב לשבילי אופניים בחיפה

כותב הפרסום: 
אדר' נוף אורנה בן ציוני ואדר' נוף בארי בן שלום
שנה: 
2017
קטגוריית פרסום: 
הגוף המפרסם: 
אב אדריכלות נוף