תפקידים מרכזיים לממונה תחבורה ציבורית ברשות המקומית - מצגת

כותב הפרסום: 
תמר קינן - מנכ"ל תחבורה היום ומחר
שנה: 
2014
הפרסום: 

המצגת הוצגה בסמינר מהנדסי ערים 2014