סרטונים של פורום רשויות 2- מיזם תחבורה מקיימת בשרון

10/01/2019     כפר סבא, אולם מועצת העיר, חדר החאן, רחוב ויצמן 135.

חזרה לדף האירוע

פורום רשויות #2 - מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון: אלון אופיר, מנהל עיר חכמה עיריית נתניה אין צפיות

פורום רשויות #2 - מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון: בעז הירש, סמנכ"ל נוסעים, רכבת ישראל

פורום רשויות #2 - מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון: עדי קרני, ראש אגף מהיר לעיר, נתיבי איילון

פורום רשויות 2#- ד"ר אילת גלצור, המכון לחקר התחבורה בטכניון- ממצאי הסקר התחבורתי הגדול בשרון

פורום רשויות 2#- מיזם תחבורה מקיימת בערי השרון: פאנל בכירי רשויות בשרון

פורום רשויות 2#- נעה אבירם, מנהלת אגף הפעלה ורישוי. הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה

פורום רשויות 2#- תמי גבריאלי, מכון ירושלים למחקרי מדיניות, מנהלת המיזם - הצגת המיזם