סרטונים של כנס תחבורה לקראת הבחירות לרשויות מקומיות

08/03/2018     אוניברסיטת תל אביב, בניין נפתלי

חזרה לדף האירוע

כנס תחבורה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות - סיגל קפלן

כנס תחבורה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות - מירב מורן

כנס תחבורה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות - עמית ברכה

כנס תחבורה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות - פתיחה איתי סנד ואלון טל

כנס תחבורה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות - פתיחה תמר קינן

כנס תחבורה לקראת הבחירות לרשויות מקומיות - איבתיהאל שיתי

 

 

כנס תחבורה לקראת הבחירות לרשויות מקומיות - אילן קרני

כנס תחבורה לקראת הבחירות לרשויות מקומיות - אמיר זלצברג

כנס תחבורה לקראת הבחירות לרשויות מקומיות - גלעד שרון 1

כנס תחבורה לקראת הבחירות לרשויות מקומיות - גלעד שרון 2

כנס תחבורה לקראת הבחירות לרשויות מקומיות - דב חנין ואופיר פינס

 

כנס תחבורה לקראת הבחירות לרשויות מקומיות - מיטל להבי

כנס תחבורה לקראת הבחירות לרשויות מקומיות - נעה סגל ליפשיץ

 

 

כנס תחבורה לקראת הבחירות לרשויות מקומיות - שאלות דב חנין

כנס תחבורה לקראת הבחירות לרשויות מקומיות - תמר קינן 2

כנס תחבורה לקראת הבחירות לרשויות מקומיות- אופיר פינס